ដីសំរាប់លក់
ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > ដីខ្មែរ។ > ខេត្តសៀមរាប ដី > សៀមរាប ដី

ដីសំរាប់លក់

$250.00/㎡
$104000
ដី
416
ព៌តមានទូទៅ
 • ដី ID: 3798
 • សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ: ប្លង់រឹង
ការពិពណ៌នា
ដីសំរាប់លក់នៅភូមិតាវៀនឃុំសាលាកំរើក
416ម៉ែត្រ(អាគរ13x32)ប្លង់រឹងដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារ។ដោយសារមានជំងឺត្រូវការលក់បន្ទាន់ដែលបញ្ចុះតំលៃដល់50%នៅក្រោមតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន
ផ្តល់ដោយម្ចាស់បំណុលរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដាច់ខាត
092.785.80***069.603.002
នៅពេលអ្នកទាក់ទងមកខ្ញុំសូមប្រាប់ខ្ញុំឱ្យដឹងវាត្រូវបានគេឃើញនៅលើត្រីវិស័យ។
{{ taname }}
 • {{ site.sentTime | time}}
  {{site.content.duration}}"
  {{site.content.duration}}"
Image_sent
Message_loading
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
{{emoji.emoji}}
ENTER
សម្រាប់ជួល
សំរាប់លក់
ជ្រើសរើសទាំងអស់
ផ្ញើ
បោះបង់
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
ស្វែងរកទំនាក់ទំនង
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}