ដីសំរាប់លក់
ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > ដីខ្មែរ។ > ខេត្តសៀមរាប ដី > សៀមរាប ដី

ដីសំរាប់លក់

$50.00/㎡
$75000
ដី
1500
ព៌តមានទូទៅ
 • ដី ID: 3800
 • សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ: ប្លង់រឹង
ការពិពណ៌នា
1500ម៉ែត្រ(គំនូសតាង50x30)
ប្លង់រឹង
ការស្នើសុំ$50ដុលា្លរ/មការ៉េ អាចចរចាបាន
មានទីតាំងស្ថិតនៅ:ផ្លូវផ្សារចាស់។
+855(0)92-785-801។(0)69-603-002
នៅពេលអ្នកទាក់ទងមកខ្ញុំសូមប្រាប់ខ្ញុំឱ្យដឹងវាត្រូវបានគេឃើញនៅលើត្រីវិស័យ។
{{ taname }}
 • {{ site.sentTime | time}}
  {{site.content.duration}}"
  {{site.content.duration}}"
Image_sent
Message_loading
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
{{emoji.emoji}}
ENTER
សម្រាប់ជួល
សំរាប់លក់
ជ្រើសរើសទាំងអស់
ផ្ញើ
បោះបង់
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
ស្វែងរកទំនាក់ទំនង
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}