ដីសំរាប់លក់នៅព្រះសីហនុ(ឆ្នេរអូរត្រេះ)
ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > ដីខ្មែរ។ > ក្រុងព្រះសីហនុ ដី > កំពង់សីលា ដី

ពេញនិយម ដីសំរាប់លក់នៅព្រះសីហនុ(ឆ្នេរអូរត្រេះ)

$550.00/㎡
$8677900
ដី
15778
ព៌តមានទូទៅ
 • ដី ID: 3901
 • សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ: ប្លង់រឹង
ការពិពណ៌នា
ដីសំរាប់លក់នៅឆ្នេរអូត្រេះ,ក្រុងព្រះសីហនុ។
ដីទំហំ15778ម៉ែត្រក្រឡា(ប័ណ្ណរឹង)
ទំហំក្បាល:95ម៉ែត្រx180ម
តំលៃឯកតា:550ដុល្លារ/ម៉ែត្រការ៉េ
នៅពេលអ្នកទាក់ទងមកខ្ញុំសូមប្រាប់ខ្ញុំឱ្យដឹងវាត្រូវបានគេឃើញនៅលើត្រីវិស័យ។
{{ taname }}
 • {{ site.sentTime | time}}
  {{site.content.duration}}"
  {{site.content.duration}}"
Image_sent
Message_loading
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
{{emoji.emoji}}
ENTER
សម្រាប់ជួល
សំរាប់លក់
ជ្រើសរើសទាំងអស់
ផ្ញើ
បោះបង់
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
ស្វែងរកទំនាក់ទំនង
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}