ដីសំរាប់លក់នៅតាមបណ្តោយផ្លូវHuluនៅជិតផ្លូវជាតិលេខ1
ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > ដីខ្មែរ។ > ក្រុងភ្នំពេញ ដី > ខណ្ឌសែនសុខ ដី

ដីសំរាប់លក់នៅតាមបណ្តោយផ្លូវHuluនៅជិតផ្លូវជាតិលេខ1

$350.00/㎡
$700000
ដី
2000
ព៌តមានទូទៅ
 • ដី ID: 3939
 • សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ: ប្លង់រឹង
ការពិពណ៌នា
ទំហំដី:20X100ម៉ែត្រ
ការផ្ដល់យោបល់ : ដីនេះស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវTigerនៅតាមផ្លូវហាយវេជាតិលេខ1និងក្រុមហ៊ុនTiger Brewery។ដីនេះគឺល្អសំរាប់ការធ្វើឃ្លាំង..។ល-។
នៅពេលអ្នកទាក់ទងមកខ្ញុំសូមប្រាប់ខ្ញុំឱ្យដឹងវាត្រូវបានគេឃើញនៅលើត្រីវិស័យ។
ទំនាក់ទំនង IM
ទូរស័ព្ទ
ក្រុងភ្នំពេញ
សេវាកម្មភាសា
简体中文
English
ភាសាខ្មែរ
{{ taname }}
 • {{ site.sentTime | time}}
  {{site.content.duration}}"
  {{site.content.duration}}"
Image_sent
Message_loading
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
{{emoji.emoji}}
ENTER
សម្រាប់ជួល
សំរាប់លក់
ជ្រើសរើសទាំងអស់
ផ្ញើ
បោះបង់
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
ស្វែងរកទំនាក់ទំនង
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}