ដីសម្រាប់លក់នៅក្រុងបាត់ដំបង
ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > ដីខ្មែរ។ > ខេត្តបាត់ដំបង ដី > បាត់ដំបង ដី

ពេញនិយម ដីសម្រាប់លក់នៅក្រុងបាត់ដំបង

$266.93/㎡
$67000
ដី
251
ព៌តមានទូទៅ
 • ដី ID: 5869
 • សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ: ប្លង់រឹង
ការពិពណ៌នា
ដីមានទីតាំងល្អ ស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាព និងបរិយាកាសល្អ ដីល្អសំរាប់ការសាងសង់ផ្ទះ ផ្ទះល្វែងនិងខុនដូ។
នៅពេលអ្នកទាក់ទងមកខ្ញុំសូមប្រាប់ខ្ញុំឱ្យដឹងវាត្រូវបានគេឃើញនៅលើត្រីវិស័យ។
ទំនាក់ទំនង IM
ទូរស័ព្ទ
ខេត្តបាត់ដំបង
សេវាកម្មភាសា
English
ភាសាខ្មែរ
{{ taname }}
 • {{ site.sentTime | time}}
  {{site.content.duration}}"
  {{site.content.duration}}"
Image_sent
Message_loading
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
{{emoji.emoji}}
ENTER
សម្រាប់ជួល
សំរាប់លក់
ជ្រើសរើសទាំងអស់
ផ្ញើ
បោះបង់
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
ស្វែងរកទំនាក់ទំនង
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}