ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > អន្តរការីកម្ពុជា។ >
ទីភ្នាក់ងារដែលបានណែនាំ
 • R.T.I Group-Cambodia
  ជួល 45 លក់ 27 ដី 6
 • អចលនទ្រព្យឃ្យូបាង
  ជួល 15 លក់ 0 ដី 10
 • UR HOME Real Estate Co.,Ltd
  ជួល 269 លក់ 68 ដី 18
 • Meizhen Real Estate
  ជួល 27 លក់ 0 ដី 0
 • ហាងលក់អចលនទ្រព្យកម្ពុជា
  ជួល 62 លក់ 34 ដី 16
 • Awesome Real Estate Management (Cambodia) Co., Ltd.
  ជួល 80 លក់ 6 ដី 7
 • EASTERN REALTY&HSIN KUANG INTERNATIONAL PROPERTY LTD.
  ជួល 254 លក់ 38 ដី 0
 • ភ្នំពេញដេលីអចលនទ្រព្យ
  ជួល 358 លក់ 3 ដី 2
 • គ្លូរី ខេម រៀលធី ឯ.ក
  ជួល 121 លក់ 3 ដី 11
 • យក្ស-ស្ទេត - សៀមរាបអចលនទ្រព្យ
  ជួល 100 លក់ 7 ដី 0
 • A1 អចលនទ្រព្យកម្ពុជា
  ជួល 143 លក់ 25 ដី 116
 • អចលនទ្រព្យ Midsummer កម្ពុជា
  ជួល 118 លក់ 17 ដី 13
{{ taname }}
 • {{ site.sentTime | time}}
  {{site.content.duration}}"
  {{site.content.duration}}"
Image_sent
Message_loading
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
{{emoji.emoji}}
ENTER
សម្រាប់ជួល
សំរាប់លក់
ជ្រើសរើសទាំងអស់
ផ្ញើ
បោះបង់
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
ស្វែងរកទំនាក់ទំនង
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}
សេវាកម្មបំរើអតិថិជន

+855 (0) 66400666 (CN/EN/KH)

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

+855 (0) 66300666 (CN/EN/KH)

អំពី​ពួក​យើង

Introduction

Team style

Recruitment

Cooperation

Contact us

ទំនាក់ទំនង
service@compass.com.kh
https://www.compass.com.kh
លេខ 106 ផ្លូវលេខ 271 ទួលទំពូង 2 សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ

Wechat

Miniprogram

友情链接QQ1217490:
© 2017-2019 Cambodia Compass Real Estate Co., Ltd.