កំពង់ស្ពឺអចលន​ទ្រព្យសម្រាប់លក់

រកឃើញ 6 អចលន​ទ្រព្យសម្រាប់លក់នៅកំពង់ស្ពឺ

FAQ
 • តើ​​ត្រូវ​បង់​ពន្ធអ្វីខ្លះ​សម្រាប់​ការ​ទិញ​លក់​ផ្ទះមួយទឹក​​នៅ​កម្ពុជា?

  សួស្តី! អ្នកនឹងត្រូវបង់ថ្លៃពន្ធដូចជា៖ 1. ពន្ធលើប្រតិបត្តិការផ្ទះ៖ 4% នៃតម្លៃផ្ទះសរុប ជាបន្ទុករបស់អ្នកទិញ 2. ប្រសិនបើអ្នកស្វែងរកភ្នាក់ងារ អ្នកនឹងត្រូវបង់ថ្លៃសេវាប្រហែល 1,000 ដុល្លារ 3 .ពន្ធប្រថាប់ត្រា៖ 4% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ, (បង់ម្ដងពេលប្រគល់ផ្ទះ) 4. ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ: 0.1% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ, (បង់ប្រចាំឆ្នាំ) 5. ពន្ធឈ្នួលផ្ទះ និងដី: 10% នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំនៃការជួល
 • តើប្រភេទប្លង់កម្មសិទ្ធិនៅកម្ពុជាមានអ្វីខ្លះ?

  ប្លង់កម្មសិទ្ធនៅកម្ពុជាមានបួន៖ ប្លង់រឹង ប្លង់ទន់ ប្លង់កម្មសិទ្ធិរួម(strata title) និងប្លង់រឹង LMAP
 • តើជនបរទេសអាចទិញអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបានទេ?

  សួស្តី! ជនបរទេសអាចទិញអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបាន ប៉ុន្តែមានការកំណត់។ ជនបរទេសអាចទិញសិទ្ធិអចលនទ្រព្យពីត្រឹមលើជាន់ទី 2 ឡើងទៅនៃអាគារខ្ពស់ៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (មានលិខិតឆ្លងដែន ទិដ្ឋាការ លិខិតបញ្ជាក់លំនៅឋាន ឬលិខិតបញ្ជាក់ការងារ)។ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានគោលបំណងក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យដែលជាប់ផ្ទាល់ដី អ្នកអាចពិចារណាវិធីសាស្រ្តទាំងនេះបាន៖ មានបេក្ខភាព បង្កើតក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ចូលជាសញ្ជាតិកម្ពុជា(ការស្នើសុំចូលសញ្ជាតិ/រៀបការជាមួយជនជាត់ខ្មែរ/ការបរិច្ចាគដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា) ប្រើប្រាស់សេវាកម្មឈរឈ្មោះជំនួស កិច្ចសន្យាជួលដី ៥០ឆ្នាំ និងដីសម្បទាន ៥០ឆ្នាំ។
 • តើញុំត្រូវបង់ពន្ធអ្វីខ្លះនៅពេលទិញផ្ទះនៅកម្ពុជា?

  សួស្តី! ពន្ធលើអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមាន៤ប្រភេទ៖ ១,ពន្ធប្រថាប់ត្រា ជាពន្ធដែលត្រូវបង់ក្នុងការសម្គាល់សិទ្ធិជាម្ចាស់នៃអចលនទ្រព្យ។ ពន្ធនេះគឺបង់តែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះ គឺសម្រាប់ផ្ទេរ ក្រោយពីធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់និងប្រគល់លុយរួចរាល់។ អត្រាពន្ធមានចំនួន ៤%  និងជាបន្ទុករបស់អ្នកទិញ។ ២,ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ជាពន្ធដែលត្រូវបង់ប្រចាំឆ្នាំ ជាមួយអត្រាចំនួន ០.១% នៃអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃលើសពី ១០០ លានរៀល ឬស្មើនឹង ២៥,០០០ ដុល្លារ (អត្រាការប្រាក់ ១ ដុល្លារ= ៤០០០ រៀល)។ ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង់ពន្ធ។ ៣,ពន្ធលើចំណេញមូលធន ជាប្រភេទពន្ធដែលត្រូវបង់ជូនរដ្ឋរាល់ពេលមានប្រតិបត្តិការលក់អចលនទ្រព្យ ជាមួយអត្រាពន្ធចំនួន ២០% ហើយអ្នកលក់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការបង់ពន្ធ។ (ចាប់ផ្តើមពីីឆ្នាំ ២០២៤ទៅ។) ៤,ពន្ធឈ្នួលផ្ទះ និងដី: អត្រាពន្ធគឺ10%-14% នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ ម្ចាស់ផ្ទះជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង់ពន្ធ។ ជនជាតិខ្មែរត្រូវបង់ពន្ធ 10% ចំណែកជនបរទេសត្រូវបង់រហូតដល់ 14% ក្នុងមួយឆ្នាំ លើប្រាក់ចំណូលដែលពួកគេបានពីការជួលអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា។
 • តើត្រូវប្រយ័ត្នលើចំណុចអ្វីខ្លះនៅពេលប្រគល់ផ្ទះមួយទឹក?

  សួស្តី! ពេលប្រគល់ផ្ទះ អ្នកនិងត្រូវបញ្ជាក់ទំហំផ្ទះឱ្យច្បាស់លាស់ ពិនិត្យគុណភាពផ្ទះឱ្យបានហ្មត់ចត់ រាប់សោរទាំងអស់ ពិនិត្យលើរបស់របរ បញ្ជាក់ថាម្ចាស់ផ្ទះចាស់បានបង់ថ្លៃសេវាផ្សេងៗអស់ហើយ  អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការបញ្ជាក់អំពីការផ្ទេរសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ។
Map search
Find perfect property
Quick search
Solve your demand
{{MemberInfoData.nickname}}
{{MemberInfoData.tel_arr[0].showtel}}
 • ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.rent}}
 • ទិញ
  {{MemberInfoData.house_num.buy}}
 • ដីសំរាប់ជួល
  {{MemberInfoData.house_num.land_rent}}
 • ដីសំរាប់លក់
  {{MemberInfoData.house_num.land_buy}}
Compass customer
{{MemberInfo.show_company_name}}
{{showTime.show_time}} សកម្ម
រូបភាពកំពុងត្រូវបានផ្ញើ
សារកំពុងអាប់ឡូត:
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
{{emoji.emoji}}
ផ្ញើ
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
  [视频]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}
{{send_title}}
 • {{follow.house_name}}
  {{follow.house_province}} {{follow.house_city}}
  {{follow.currency_price_sold_price.start}}{{follow.currency_price_sold_price.mid}}{{follow.currency_price_sold_price.end}}
បានជ្រើសរើស({{checked_length}}/3)