ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យខមភើស > ឈ្មួញកណ្តាលកម្ពុជា។ >
ភ្នាក់ងារកំពូល
 • Keak bunney
  ជួល 352 លក់ 40 ដី 14
  តាមដាន 25
 • Hourn Sina
  ជួល 120 លក់ 4 ដី 0
  តាមដាន 18
 • 林淑君
  ជួល 95 លក់ 1 ដី 0
  តាមដាន 14
 • Alex
  ជួល 340 លក់ 16 ដី 12
  តាមដាន 23
 • Tourt Sokly
  ជួល 358 លក់ 108 ដី 62
  តាមដាន 48
 • 陈落
  ជួល 31 លក់ 1 ដី 39
  តាមដាន 14
 • Sothun Theang
  ជួល 97 លក់ 0 ដី 0
  តាមដាន 8
 • 侨帮老林
  ជួល 10 លក់ 0 ដី 10
  តាមដាន 1
{{ taname }}
 • {{ site.sentTime | time}}
  {{site.content.duration}}"
  {{site.content.duration}}"
Image_sent
Message_loading
សារបរាជ័យក្នុងការអាប់ឡូតចុចដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត
{{emoji.emoji}}
ENTER
សម្រាប់ជួល
សំរាប់លក់
ជ្រើសរើសទាំងអស់
ផ្ញើ
បោះបង់
ផ្ញើប័ណ្ណអាជីវកម្មទៅ{{ taname }}
ចាប់ផ្តើមផ្ញើ
បោះបង់
ស្វែងរកទំនាក់ទំនង
មិនមានទំនាក់ទំនងថ្មីៗទេ
 • {{ind.unreadMessageCount}}
  {{ind.nickname}}
  {{ind.sentTime | time}}
  [图片]
  [语音]
 • ទំនាក់ទំនងថ្មីៗកំពុងផ្ទុក
 • {{item.nickname}}
សេវាកម្មបំរើអតិថិជន

+855 (0) 66400666 (CN/EN/KH)

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

+855 (0) 66300666 (CN/EN/KH)

អំពី​ពួក​យើង

Introduction

Team style

Recruitment

Cooperation

Contact us

ទំនាក់ទំនង
service@compass.com.kh
https://www.compass.com.kh
លេខ 106 ផ្លូវលេខ 271 ទួលទំពូង 2 សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ

Wechat

Miniprogram

友情链接QQ1217490:
© 2017-2019 Cambodia Compass Real Estate Co., Ltd.